Løvefamilien samlet for første gang

I dag fikk løveungene i Dyreparken hilse på far Aragorn for første gang.

Det var knyttet stor spenning til hvordan hunnene og hannene ville reagere. Løvinnene viste seg da også å være veldig beskyttende overfor de små, og det gikk til tider ganske hett for seg inne i løveburet. Dyreparkens ansatte overvåket seansen nøye, og hadde mulighet til å gripe inn, men basketaket ble aldri så alvorlig at det ble aktuelt.

Aragorn oppførte seg eksemplarisk. Han var nysgjerrig og forsiktig da han gikk for å møte resten av flokken. Men hunnløvene var ganske skeptiske – og veldig beskyttende, og lot ham ikke komme for nærme.

Leder for dyreavdelingen i Dyreparken, Rolf-Arne Ølberg, er godt fornøyd med dagens sammenslåing.

”Det ble knuffing og slåssing, men det hadde vi regnet med. Vi ønsket at de skulle ordne opp i dette selv, selv om det skulle bli noen harde tak. Hunnenes litt voldsomme reaksjon skyldes deres morsinnstinkt og omsorg for ungene. For oss kan det virke ganske brutalt, men for løvene er dette rett og slett en ”familiediskusjon”.

Det endte ikke opp med noen skader. Senere lå de tettere sammen og roet seg ned, og utover dagen gikk det stadig bedre. Aragorn fikk hilse på ungene, men under nøye oppsyn av mødrene.

Trenger du hjelp?