Julius er sammen med flokken igjen

Endelig er sjimpansen Julius (25) tilbake der han hører hjemme, i sjimpanseflokken i Dyreparken.

Apejungelen har vært stengt i nesten en måned, mens den hemmelige integreringsprosessen har pågått.

Dette har vært en lang prosess, og tilbakeføringen av Julius til resten av gruppen har vært krevende. Men nå er hele flokken på ni sjimpanser samlet – med Julius som sjef.

Må håndtere tre damer…

Det er litt av en utfordring for Julius å være gruppens sjef. Men kanskje vel så utfordrende er det å forholde seg til to av sine tidligere samboere, Josefine og Miff, samtidig som han skal ta vare på sin nåværende samboer Bini…

Etter at Julius hadde bodd sammen med mennesker som liten, og skulle settes tilbake på Apeøya, ble han ikke akseptert av den daværende lederen i flokken, Dennis. Derfor har Julius blitt holdt borte fra resten av gruppen i nesten 20 år. I ”Juliusgrotta” har han bodd sammen med ulike ”samboere”, de siste årene sammen med samboeren Bini, og deres felles sønn Junior, som ble født 15. mai 2003.

Den siste lederhannen Champis ble syk for en tid siden og døde. Dermed øynet Dyreparkens ledelse et håp om endelig å få integrert Julius i sjimpanseflokken.

Stort bursdagsselskap

- Det har vært viktig å bruke god tid på dette. Vi har vært i flere andre dyreparker for å se på hvordan man der har løst liknende oppgaver, og vi har brukt mye tid på forberedelser og tilrettelegging. Samtidig har vi gjort en del forbedringer i selve anlegget for å legge til rette for at sjimpansene kunne møte hverandre på en optimal måte, sier leder for dyreavdelingen, Rolf Arne Ølberg.

Julius er blitt en godt voksen ”mann”, og fyller 26 år 26. desember. For første gang får alle sjimpansene delta i hans tradisjonelle bursdagsfeiring. Nå er alle hans ”nye” venner invitert til stor fest i Apejungelen.

- For Julius er dette en helt ny situasjon, og han har en lang læreperiode igjen i sosialiseringsprosessen, han må forholde seg til hele flokken, han må nå skape struktur og lære seg å lede flokken på en god måte, sier Ølberg.

- Dette er bra for hele flokken. Sjimpanser er sosiale dyr som lever i store familiegrupper. Alle sjimpanser har et stort behov for å ta på hverandre og plukke på hverandre. For Julius er dette selvsagt det beste som kunne ha skjedd, men for resten av flokken er det også svært gunstig.


Julius fakta:

Julius ble født 2. juledag 1979. Han ble forlatt av moren sin, og vokste opp hos daværende dyreparkdirektør Edvard Moseid og lege William Glad.
Julius fikk leke med menneskebarn, han var med Edvard Moseid på kontoret og på møter, og det morsomste han visste var å kjøre bil.

Julius ble landskjent gjennom en Barne TV-serie. Det er også skrevet bok om ham, og Terje Formoe fikk sin første store slager med Julius-sangen i 1983.

Edvard Moseid var hele tiden bestemt på at Julius skulle tilbake til sjimpansene. Da han ble for stor til å bo sammen med mennesker ble han forsøkt tilbakeført til de andre sjimpansene, men det gikk dårlig. Julius ville være leder av flokken, men i flokken var det allerede en leder. Derfor ble ”Juliusgrotta” bygget. Der har Julius bodd siden.

De siste tre årene hart Julius bodd sammen med samboeren Bini og deres felles sønn Junior, som ble født 15. mai 2003.

Trenger du hjelp?