Fjellrev for første gang i Dyreparken

For første gang blir fjellrever å se i Dyreparken. Tirsdag 29. november 2005 slippes to fjellrever ut i sitt nye anlegg i Nordisk Villmark.

Eksperter regner med at det nå ikke er mer enn 50 ynglende voksne igjen i vill tilstand i Norge, noe som gjør fjellreven til et av de mest utryddingstruede pattedyrene i Norge. Den står i akutt fare for total utryddelse i hele Skandinavia. I 2003 ble det bare født to kull i Norge, ett i Sverige og ingen i Finland.

De to fjellrev-hannene, som ikke har fått noe navn enda, ble født i Langedrag naturpark i 2004.

I slutten av juli 2005 kom de til Dyreparken. Fram til nå har de vært plassert avskjermet fra publikum, i den gamle steinbukk-innhegningen, i påvente av at det nye hjemmet deres i Nordisk Villmark skulle bli klargjort.

Oppmøte ved Dyreparkens hovedinngang kl. 10.30, tirsdag 29. november 2005. 

 

Trenger du hjelp?