Dyreparkens eier øker satsingen i regionen

Reidar Fuglestad går fra å være administrerende direktør i Dyreparken til å bli konsernsjef i nystartet holdingselskap Dyreparken Utvikling AS. Han blir fra samme tidspunkt styreleder i Kristiansand Dyrepark AS.

- Hensikten er å drive utvikling av opplevelsesindustri i regionen vår. Dette er en offensiv strategi og et forretningsmessig grep som skal gjøre Dyreparken til et redskap i å utvikle og forsterke landsdelens posisjon som foretrukket turistmål. Jeg skal se utover Dyreparkens gjerder, finne muligheter og vurdere bruk av ressursene våre til å skape ny vekst, sier Reidar Fuglestad.

Det er blant annet økt nasjonal og internasjonal konkurranse om turistene som gjør at Dyreparkens eier foretar det strategiske veivalget som en slik omorganisering innebærer.

- Vårt mål er å øke antallet gjester og samtidig få gjestene til å tilbringe lengre tid på Sørlandet. Skal vi få dette til, må vi utvikle gode og spennende reiselivsprodukter og opplevelseskonsepter også utenfor Kristiansand Dyrepark, legger Fuglestad til.

Styret i Kristiansand Dyrepark har samtidig utnevnt Per Arnstein Aamot til ny adm. dir. i Kristiansand Dyrepark. Han tiltrer 1. februar 2007. Aamot har arbeidet i Dyreparken i en årrekke, og hatt ansvaret for underholdning og kommersielle aktiviteter de senere årene. Dermed videreføres vekstambisjonene og satsingen i Dyreparken.

Dyreparken legger fram tidenes beste resultat pr. 2. tertial med et besøk på 561.495 gjester en økning på 5,5 % fra i fjor, 156,3 MNOK i omsetning en økning på 11 % og et resultat før skatt på 38,6 MNOK mot i fjor 32,5 MNOK.

Dyreparken vil i 2007 gjøre store investeringer i Afrika utbygging og ny Sabeltannforestilling. I tillegg har Dyreparken kjøpt nye 300 mål øst for Grashavet som skal gi rom for framtidig satsing og utvikling.

Braganza AS eier i dag 100 % av aksjene i Kristiansand Dyrepark AS.


 

Trenger du hjelp?