Dyreparken og Strømmestiftelsen innleder samarbeid i Kenya

Dyreparken innleder et samarbeid med Strømmestiftelsen og Basecamp Foundation i Masai Mara i Kenya. Prosjektet Naboisho Conservancy har fokus på infrastruktur og bærekraftig utvikling, og medfører at Dyreparken får en ”søsterpark” i Kenya.

Masai Mara ligger i hjertet av verdens mest dyrerike område. Her har det helt siden 1998 blitt drevet et aktivt arbeid for bevaring av økosystemet gjennom prosjektet Basecamp Foundation.

- I dette prosjektet går aktivt dyrevern hånd i hånd med hjelp til lokalbefolkningen, sier adm. dir i Dyreparken, Per Arnsteim Aamot, som karakteriserer prosjektet som bistandsarbeid i en bredere form.

Prosjekt Naboisho Conservancy handler om bevaring av et 250.000 mål stort område i Masai Mara i Kenya. Prosjektet er unikt i forhold til at det i tillegg til å bevare et mangfoldig dyreliv, også støtter lokalbefolkningen ved å gi inntektsmuligheter gjennom turisme og forvaltning av store landområder.

Befolkningsvekst og klimaendringer gjør økosystemene sårbare. Dyrelivet står i fare, og med det  vil Kenya og verden ikke bare tape et av de mest unike naturområdene i verden, men også arbeidsplasser, inntekter og kultur vil forsvinne.

Basecamp

Basecamp Foundation er en norsk stiftelse som har som formål å bidra til vern av natur og kultur, samt inntekter og arbeid til lokalbefolkningen. Basecamp Explorer ble først etablert som en økologisk safaricamp på savannen i Kenya i 1998. I dag har Basecamp hoteller, camper og utviklingsprosjekter i India, Kenya, på Svalbard og i Pyreneene.

Basecamp-gruppen er organisert i en kommersiell gren; Basecamp Explorer, som satser på turisme,  og i en ideell stiftelse; Basecamp Foundation. Basecamp Foundation er ansvarlig for 25 utviklingsprosjekter på tre kontinenter. 

Naboisho Conservancy

Prosjektet Naboisho Conservancy har som mål å bevare verdens mest unike villmark og dyreliv gjennom partnerskap med lokalbefolkningen. Stikkord er utdanning, bevaring, forskning, sosial utvikling, fattigdomsbekjempelse og ansvarlig turisme. Arbeidet med kartlegging av dyrelivet i Naboisho er så vidt igangsatt

Til nå er det plantet 50.000 trær i området og 100 masaikvinner er involvert i et fairtrade-prosjekt. 125 masaier er utdannet på stiftelsens guideskole og over 70 jenter har fått skolestipend. Helsestasjonen får midler til rent vann, nye bygninger og HIV/AIDS-informasjon. Dessuten er det i år inngått en 15-årsavtale med grunneierne og etablert en managementplan for området

- Det som gjør dette prosjektet spesielt er at det ikke finnes noen overstyrende enhet, og det skjer i et reelt partnerskap med lokalbefolkningen. Vår avtale med 500 jordeiere sikrer dem inntekter. Vi leaser jorden i 15 år, og garanterer hver enkelt jordeier inntekter i hele perioden, uavhengig av hvordan turismeprosjektet måtte gå. Jordeierne får pengene direkte på hver sin konto, sier kommunikasjonsdirektør Ole Bernt Frøshaug, som er en av stifterne av Basecamp-konseptet. 

- I vårt konsept er partnerskap helt vesentlig. Sammen med Dyreparken og Stømmestiftelsen får vi nå en genuin mulighet til å bruke turisme som et redskap i lokal utvikling, samtidig som vi bevarer en unik kultur og dyreliv i et av verdens syv underverker, i tett partnerskap med lokalbefolkningen, sier Frøshaug.

Samfunnsutvikling, turisme og dyrevern går altså hånd i hånd. Adm. dir. Per Arnstein Aamot mener prosjektet passer bra med arbeidet som drives i Dyreparken, og er opptatt av at Dyreparken på denne måten ivaretar sitt samfunnsansvar.

-Vi har en langsiktig horisont på dette samarbeidet, sier Aamot.

Strømmestiftelsen

Strømmestiftelsen er en norsk utviklingsorganisasjon som har som visjon å utrydde fattigdom. Strømmestiftelsen har i flere år hatt et samarbeid med Basecamp, og ser dette som et nytt og svært spennende prosjekt å være med på.

-  Dette er en fortsettelse av samarbeidet og er helt i samsvar med våre verdier og måten vi ønsker å delta i utvikling og fattigdomsbekjempelse på, sier kommunikasjonssjef Trond M. Backer.

Strømmestiftelsen har regionkontorer i Asia, Vest-Afrika, Øst-Afrika og Sør-Amerika. I dette aktuelle prosjektet i Kenya bidrar Strømmestiftelsen med bistandsekspertise, aktiviteter, rapportering/hovedkontakt til Dyreparken, events og fundraisingekspertise.

 

Presentasjon av prosjektet:

Onsdag 15. september 2010 kl. 13.00.
Oppmøte: Gjesteservice i Dyreparken.

Til stede:
·         Adm. dir. Per Arnstein Aamot, Dyreparken. Tlf 97 05 97 23
·         Markedssjef Roger Lian, Dyreparken. Tlf 97 05 97 20.
·         Kommunikasjonssjef Trond M. Backer, Strømmestiftelsen
·         Ole Dickson Kaelo, project manager, Naboisho Conservancy 

Trenger du hjelp?