Dyreparken er blitt Miljøfyrtårn

Kristiansand Dyrepark har, som første familiepark i Norge, blitt Miljøfyrtårn.

- Det finnes nok ingen andre steder i verden der sjiraffer blir oppvarmet med varmepumpe. Dette må være verdenshistorie, sa Kristiansands  ordfører Per Sigurd Sørensen, før han overrakte miljøsertifikatet til Dyreparken, fredag 23. januar.

Sertifikatet er det synlige bevis på at Dyreparken er blitt miljøsertifisert. Ingen andre familieparker i Norge har oppnådd denne statusen. Og i god miljøånd fikk ordføreren med seg hjem en av Dyreparkens nyeste souvenirer; en liten "miljøbil". Bilen er laget av arbeidere i Afrika, og består utelukkende av gjenstander som er funnet på skrothaugen. Dette er resirkulering i ordets viktigste forstand.

Miljøfyrtårn-serifikatet gis til bedrifter som har oppnådd en bevisst miljøsatsing i alle ledd av bedriften. For Dyreparkens vedkommende har en to år lang prosess endt opp i en rekke ulike tiltak. Alt fra tilrettelegging for innsamling av tomflasker til senking av innetemperatur og innføring av bio-tallerkener og bio-bestikk på alle spisesteder.

- Det viktigste for en Miljøfyrtårn-bedrift er bevisstgjøring. Men det viser seg også at normalt sett vil de fleste tiltak også være lønnsomme, og vises på bunnlinjen, sa ordfører Sørensen.

Kristiansand Dyrepark er bedrift nummer 109 i Kristiansand som blir Miljøfyrtårn. Siden det ikke finnes bransjekrav for dyreparker eller fritidsparker har det vært en lang prosess for prosjektleder Jens E. Fjeld å tilpasse krav fra en rekke andre ulike bransjer til Dyreparken. Dyreparkens mangfoldighet gir seg utslag i at man må forholde seg til bransjekrav for alt fra rederier til serveringssteder.

Trenger du hjelp?