Dyreparken blir miljøfyrtårn

Fredag 23. januar 2009 kl 11.30, får Kristiansand Dyrepark overrakt sertifikat som miljøfyrtårnbedrift. Sertifikatet overrekkes av ordfører Per Sigurd Sørensen. Seremonien finner sted på restaurant Soko i Afrika-området i Dyreparken.

Dyreparken er landets første familiepark som blir miljøfyrtårn.

En lang rekke miljøtiltak ligger til grunn for sertifiseringen. Av konkrete eksempler kan nevnes tilrettelegging for fjernbåren varme i nye prosjekter, noe som i disse dager blir gjennomført i forbindelse med byggingen av Dyreparkens nye attraksjon, Kutoppen.

Videre er det iverksatt et samarbeid med Coca Cola for å samle inn flasker. I 2008 ble det solgt 120.000 flasker i Parken, hvorav en stor del ble kastet i restavfall. Papirmengden er redusert betraktelig i administrasjonen og flere enøktiltak er iverksatt, for å nevne noe. Det er også blitt økt fokus på avfallssortering. Miljøvennlige produkter (bioglass og biotallerkener) er tatt i bruk i forbindelse med all matservering i Parken.

Dyreparken besluttet i 2006  å bli miljøsertifisert. Det viste seg imidlertid raskt at det ikke fantes bransjekrav for Dyreparker eller fornøyelsesparker. Derfor ble det i samarbeid med sentrale myndigheter og næringsliv utarbeidet en samling krav med utgangspunkt i generelle krav samt eksisterende bransjekrav for ulike bransjer, bl.a. parkvesen, transport, mekanisk, kontor, restaurant og kafe. Et stort antall offentlige godkjenningsorganer har vært inne i bildet, alt fra eksotisk dyrehold til skipsredere for passasjerskip.

Pressen er velkommen til å overvære seremonien på Soko, fredag 23. Januar kl 11.30.

Kontakt:

Roger Lian
Markedssjef i Dyreparken
Tlf 97 05 97 20

 

Trenger du hjelp?