Alt klart for barnas festival 2005

- Alle gode ting er tre, slår festivalgeneral Roy Bjerke fast. Dyreparkfestivalen står foran sitt tredje år, og er nesten voksen.

Dyreparkfestivalens første år var lite kjent. Festivalens andre år regnet langt på vei vekk. Men nå er sommerværet skrudd på og bestillingene strømmer inn. Fra og med neste mandag kan barn delta på 20 ulike verksteder. Her er alt fra cirkusverksted og filmverksted til godteriverksted og fotoverksted. Mest populært er de mange dyrepasserskolene.

- Nå blander vi det beste fra de to første årene. Det som har vært bra er blitt enda bedre. Vi har fått flere påmeldinger enn i fjor og allerede nå er flere verksteder fulle, konstaterer Roy Bjerke.

Neste uke inntar flere hundre barn Dyreparkfestivalen – ikke som passive tilskuere, men som aktive aktører innen mange fag.

- Festivalen begynner å bli lagt merke til, vi synes mer nå. Fra å være lokal er vi nå i ferd med å bli regional. Vi ser at Stavanger er godt representert blant årets påmeldinger. Neste skritt for Dyreparkfestivalen er å bli nasjonal, sier Bjerke.

Uvante miljøer

For at tilbudet skal bli mangfoldig, spennende og nyskapende er ulike institusjoner involvert. Alt fra høyskolemiljøet i Grimstad til Sørlandets kunstmuseum og Kristiansand Symfoniorkester deltar med ressurser.

- Ja, vi påvirker miljøer som ikke jobber sammen til daglig til å møtes. Dette er noe vi har god erfaring med fra de to første årene, å la uvante miljøer møtes.

Til tross for underholdning av mange slag er festivalens hovedtyngde barns deltakelse.

- På Dyreparkfestivalen skal barn få mulighet til å prøve noe de ellers ikke har anledning til å prøve. Dyreparkfestivalen handler om at vi er en tilrettelegger for at barn kan få møte profesjonelle innen de fagene de er opptatt av, sier Bjerke.

Kulturelt løft

Festivalen er ikke bare et kulturelt løft for Dyreparken – men også et økonomisk løft. Takket være en rekke lokale sponsorer har det vært mulig å videreføre festivalen fra år til år. Men som det meste annet innen kultur blir det ingen inntektspost, men en utgiftspost for arrangøren.

- I tillegg til vårt ordinære underholdningsprogram bruker vi 1 million kroner på festivalen, forteller adm. dir. Reidar Fuglestad.

- Men vi ser på dette som en langsiktig satsing. Vårt mål er å etablere en plattform for barnekultur på Sørlandet. Det er et forsøk på å ta barn på alvor, å la barn få utfolde seg og lære å bryte egne grenser, sier Fuglestad.  

Trenger du hjelp?