Aalborg-tårnet flyttes nordover

Torsdag 5. august 2004 kl. 16.15 avdukes en minikopi av Aalborg Tårnet i Kristiansand Dyrepark.

Borgermester Henning G. Jensen fra Aalborg står for avdukingen av tårnet, som symbol på et tettere bånd mellom Danmark og Norge og mellom de to vennskapsbyene.

I Danmark står landemerket Aalborg Tårnet på - etter danske forhold – en svimlende høyde av 105 meter, med utsikt helt til Nordsjøen.
I Dyreparken plasseres kopien ved Bilbanen for de minste. Der blir det et landemerke ved innseilingen til ”lille Danmark”, når barna kjører i land fra Color Line-fergen ”Christian den lille” etter overfarten over dammen fra ”lille Norge”.

Tårn-kopien, som er 2,5 meter høy, er en tro kopi av sin ”storesøster” i Danmark. Det originale tårnet er 64 meter høyt og ble bygget i 1933.

Røveren Jonatan fra Kardemomme by lurer på hvordan han kan få kloa i noen av de danske wienerbrødene som borgermesteren har med, mens politimester Bastian lurer i bakgrunnen. Et dansk jazzorkester vil også medvirke under seremonien.

Tidligere samme dag har en delegasjon på om lag 20 personer fra Aalborg byråd møte med sine kolleger fra Kristiansand kommune.  

Trenger du hjelp?