800 ni-åringer lager Dyrepark-kunst

800 elever i 4. trinn i kristiansands-skolene skal de neste ukene lage kunstverk som forteller Dyreparkens historie.

Opplegget er en del av ”Den kulturelle skolesekken i Kristiansand” som organiserer kulturtilbud til grunnskolen. De fleste klasser på 4. trinn (nesten 800 elever) har meldt seg på Dyrepark-prosjektet der visuell kunst, litteratur og kulturhistorie er stikkord.

Tirsdag 5. september 2006 kl. 10.00 samles elevene i Dyreparken for å hente inspirasjon. Her får de servert bruddstykker av Dyreparkens mangfoldige historie. Med seg til klasserommene får lærere og elever klassesett av  Dyreparkens jubileumsbok ”40 dyrebare år” og hver elev får boken ”40 dyrehistorier fra Dyreparken”.

Klasselærerne får også med seg materialer, og i løpet av de neste to neste ukene skal prosjektarbeidet gjennomføres.

Alle kunstverk skal deretter henges opp i Dyreparken. Den offisielle åpningen av kunstutstillingen blir 6. oktober 2006.

Informasjon til pressen:

Pressen er velkommen til ”kick-off” i Kjuttaviga i Dyreparken tirsdag 5. september, da alle elevene er samlet. Elevene ankommer fra kl. 09.00. Selve programmet fra scenen starter kl. 10.00. 

Dekning av det praktiske prosjektarbeidet i klassene i perioden 6. – 22. september må avtales direkte med skolene/lærerne. Nicole Benestad Nygaard kan være behjelpelig med å skaffe kontakter i skolene.

 

 

Trenger du hjelp?