2. tertial 2005: Nok en god sesong

Resultat etter skatt for 2. tertial (parkens hovedsesong) ble 38,4 MNOK, mot 35,1 MNOK året før, dvs. en økning på 9 % fra rekordåret 2004.

Antall gjester økte marginalt fra 494 643 til 495 405.
Omsetningen ble 134 MNOK, som er en økning på 6 % fra 2004.

Akkumulert resultat etter skatt ved utgangen av 2. tertial er 23,9 MNOK mot 23,6 MNOK på samme tidspunkt i fjor.
Antall gjester var pr. utgangen av august 532 223 mot 531 558 i 2004.

Resultatandel for Rica Dyreparken Hotel (50 %) er inkludert med 1,8 MNOK pr. 31. august, mot 1,7 MNOK i fjor.

Fjorårets felles markedskampanje for Sørlandet ble videreført i år som "Skattejakt på Sørlandet", med vesentlig flere deltakere og høyere budsjett. Også i år har kampanjen vært en suksess for turistnæringen i regionen. Næringen har hatt en god sommer til tross for en noesvak start. Avslutningen ble desto bedre med en svært god august måned.  Foreløpige tall kan tyde på at overnattingssteder og severdigheter som har deltatt i kampanjen har hatt en bedre utvikling enn næringen generelt

Kaptein Sabeltann – forestillingen ”Kaptein Sabeltann og Grusomme Gabriels skatt” har gått for fulle hus 23 kvelder på rad.
Billetter til neste års forestilling er allerede lagt ut, og salget er godt i gang. For første gang settes samme forestilling opp for tredje gang pga. fortsatt meget høy etterspørsel etter billetter.

Utsikter for året
Styret forventer et årsresultat omtrent på linje med fjoråret.


Kristiansand, 30. september 2005
Styret i Kristiansand Dyrepark ASA

 

 

Trenger du hjelp?