19 dyreparker møtes i Kristiansand

Kristiansand Dyrepark står som vertskap for Nordisk Dyreparkkonferanse 2003.

Representanter fra 19 dyreparker skal blant annet diskutere norsk rovdyrpolitikk og dyreparketikk.

I løpet av konferansen avholdes også årsmøte i Svenska Djurparkföreningen.

Trenger du hjelp?