Ledergruppen

Ledergruppen i Dyreparken, 2014

Adm. dir.:
Per Arnstein Aamot
per@dyreparken.no 

HR-sjef:

Sofie E. Ringen
sofie@dyreparken.no

Salgs- og markedsdirektør:

Anniken B. Schjøtt
anniken@dyreparken.no

Økonomidirektør:

Lasse Ørjan Tønnessen 
lasse@dyreparken.no

Kommersiell direktør:

Morten Skraastad, 
morten@dyreparken.no

Utvidet ledergruppe
(i tillegg til de som er nevnt over):

Vedlikeholdssjef:

Kurt Snemyr
kurt@dyreparken.no

Leder dyreavdelingen - fag:

Rolf-Arne Ølberg
rolfarne@dyreparken.no


Leder dyreavdelingen - drift:

Ingunn Pedersen, 
ingunn@dyreparken.no

Underholdningssjef:

Roy Bjerke
roybjerke@dyreparken.no 

Trenger du hjelp?