Gepardungene har åpnet øynene

De fire gepardungene er blitt seks dager gamle, og begynner så smått å åpne øynene.

Den første uken

De fire gepardungene legger på seg 50 gram om dagen. De siste to dagene har alle fire begynt å åpne øynene så vidt, noen bare ett, andre begge to.

- Alt ser fint ut, men det er en sårbar periode så vi følger dem tett, rapporterer Rolf-Arne Ølberg fra gepardhuset, der de fire nøstene nettopp har blitt veid og sjekket. Den minste veier 640 gram, den tyngste 100 gram mer.

Med inn i gepardhuset denne dagen var fire av dyrepasserne som kommer til å følge gepardene tettest i ukene og månedene fremover.

Fødselen

Natt til lørdag 28. mai fødte gepardmoren Kimani fem unger, men en av dem hadde dessverre en misdannelse som medførte at den døde knapt to døgn senere. De fem små ungene veide rundt 400 gram hver ved fødselen.

- Men Kimani ser virkelig ut til å ha funnet roen, hun slikker dem, steller dem og lar dem drikke melk. Hun viser gode morsinstinkter, sa Ølberg.

Dyrepasserne hadde fulgt med på overvåkingskamera  for at mor og unger skal ha mest mulig ro. Alt hadde sett normalt ut både lørdag og søndag, men mandag morgen ble det oppdaget at en av ungene ikke rørte på seg. Rolf-Arne Ølberg gikk da inn og kunne konstatere at den var død. Den var født med en ganespalte og hadde derfor ikke klart å ta til seg næring i de kritiske første timene av livet.

Fødselen forløp uten komplikasjoner av noe slag. Den første ungen ble født like før midnatt natt til lørdag. I løpet av de fire neste timene kom resten av søskenflokken som perler på en snor.

Det er første gang det er født gepardunger i Norge. Foreldrene Kimani og Kito er begge tre år gamle. Kimani er opprinnelig fra Portugal, mens far Kito ble født i Sverige på julaften 2012. Begge inngår i et internasjonalt bevaringsprogram for de utryddingstruede gepardene, som det bare finnes 10.000 igjen av i hele verden.

Geparder føder normalt tre - fire unger, men kan i enkelte tilfeller få opptil åtte.

- Vårt viktigste fokus nå er at mor og unger skal få mest mulig ro, sa dyrepasser Olav Åsland etter fødselen. det er han som har hovedansvaret for gepardene.  Hele inneområdet er avsperret for publikum. I løpet av tre – fire uker vil ungene begynne å bevege seg rundt, men det er enda for tidlig å si når vi vil åpne opp for publikum, sier Åsland.

Fakta om geparder

Geparden er verdens raskeste pattedyr og kan komme opp i en hastighet på 112 km/t. For 100 år siden fantes det rundt 100.000 geparder i Afrika og Asia. I dag er det bare rundt 10.000 individer i Afrika og noen få i Iran. Jakt, ødeleggelse av leveområder og konkurranse mellom husdyr og gepardens naturlige byttedyr er de viktigste grunnene til nedgangen.

Ved fødselen veier gepardunger mellom 150 og 400 gram og er helt hjelpeløse. Øynene åpnes først etter 4 - 11 dager. Moren tar seg av ungene alene, uten hjelp fra hannen, det er også hun som lærer dem å jakte. I naturen er gepardunger et lett bytte for løver og hyener, og kun 5 prosent overlever til de klarer seg på egenhånd. Ungene drikker melk i tre til seks måneder og holder sammen med moren i opptil halvannet år.

Utryddingstruet

Geparden er i dag klassifisert som sårbar på IUCNs rødliste. Derfor er geparden en del av et internasjonalt bevaringsprogram, som Dyreparken ble en del av i 2014, da vi mottok fire gepardhanner fra Borås djurpark i Sverige,  Kito, Asante, Kasi og  Kero.

Kimani ble født i en dyrepark i Portuga i 2012. Hun ble flyttet til Nürnberg i Tyskland halvannet år gammel, og kom til Dyreparken i Kristiansand i september 2015. Målet var at hun skulle finne seg en make blant en av de fire hannene. Hunngeparder tar nemlig ikke hvem som helst, og derfor var det lurt at hun kunne ha noen å velge imellom. Heldigvis var det en av de tre brødrene som falt i Kimanis smak. Geparder er kjent for å være vanskelig å få avl på, derfor er gepardfødsler ganske uvanlig i dyreparker.

 

Trenger du hjelp?