Dyreparken utnevnes til "Årets grønne park"

Norske Anleggsgartnere har kåret Dyreparken til "Årets grønne park" i Norge 2015.

"Urørte naturområder, blomster- og buskplantinger bidrar til å understreke det parkmessige hovedgrepet og gjør Dyreparken til et viktig rekreasjonsområde både for kristiansand by og tilreisende fra hele landet" heter det i juryens begrunnelse.

I statuttene for prisen legges det vekt på at prisvinneren har høy estetisk og bruksmessig kvalitet, samt at det fagmessige nivået på skjøtsel og drift ligger høyt og at parken er tilgjengelig for allmenheten. Alle disse kriteriene innfrir Dyreparken.

Juryen uttaler også at utmerkelsen samtidig er ment som en inspirasjon og heder til de ansatte som har det daglige ansvar og arbeid med parken. Prisen blir utdelt under en seremoni på Hotel Scandic i Kristiansand fredag 13. mars 2015.

Norske Anleggsgartnere - miljø og landskapsentreprenører, NAML, har hvert år siden 1986 utnevnt prisen "Årets grønne park". Og Dyreparken havner med denne prisen virkelig i det gode selskap. Prisen har tidligere år gått til bl.a. Byparken i Stavanger, Baroniet Rosendal i Kvinnherad og Botanisk hage i Oslo.

Trenger du hjelp?