Ulv

Eventyr og filmer har gitt ulven et dårlig rykte. Mange tror at ulven er farlig for mennesker, men det er den ikke. I Dyreparken kan du se flotte ulver på nært hold, og de er slett ikke farlige.

Ulvene våre har stor plass å boltre seg på i Nordisk Villmark, lengst nord i Parken. 

Ulven er en sosial art med sterke familiebånd. En flokk består av en gruppe nærbeslektede individer og deres lederpar, alfapar. Flokken er på mellom åtte og tolv dyr. I flokken er det en veldig streng rangordning. Kroppsspråket til ulven viser hvor på rangstigen den befinner seg. Ulven bruker halen og ansiktet til å kommunisere. Ulveflokken samarbeider når de jakter og forsvarer flokkens revir. Reviret markeres med lukt.

Valpene fødes i et hi under bakken som foreldrene graver ut. Når ungene blir født er de blinde og avhengige av moren. Resten av flokken hjelper til med å passe ulveungene og bringer mat til hiet.

Ulver jakter på store dyr. Når de jager sammen i flokk tar de for eksempel elg. Byttedyret kan veie opp til ti ganger så mye som ulven. Ulven har en god luktesans og hørsel som hjelper den å oppdage byttet. Den er ikke så rask, men veldig utholden. Ulven jakter ved å utmatte byttet ved å forfølge det. Den kan forfølge et byttedyr i lang tid, og kan løpe 60 km i løpet av en dags jakt. Ulven velger ut det svakeste byttedyret. Maten fordeles mellom dyrene i flokken etter rangordningen. De spiser godt og det kan gå flere dager før neste måltid.

Ulven uler for å definere og forsvare reviret sitt. Ulene kan høres opp til 6 km borte og gjør at ulveflokken kan holde seg langt borte fra hverandre.

Ulven er truet hovedsakelig fordi den jaktes av mennesket. I tillegg er mangel på byttedyr og leveområder en trussel for ulven. I Norge har ulven vært totalfredet siden 1973. Den var nesten utryddet på midten av 1900- tallet. Det var i rundt 220 ulv i Skandinavia vinteren 2008/2009. Ulven er klassifisert som en kritisk truet art i Norge.

Ulv

Utbredelse
Øst-Europa, Skandinavia, Asia og Nord-Amerika
Levested
Skog, fjellskog og fjellet
Vekt
30-60 kg
Kroppslengde
100-160 cm
Halelengde
30-50 cm
Mankehøyde
66-81 cm
Levealder
Opp til 10 år
Antall unger
2-7
Føde
Hjortedyr, rev, hare, smågnagere og fugler
Rødliste status
Livskraftig (ikke truet)(IUCNs rødliste), Kritisk truet (Norges rødliste)
Rike
Animalia (Dyreriket)
Rekke
Chordata (Ryggstrengdyr)
Underrekke
Vertebrata (Virveldyr)
Klasse
Mammalia (Pattedyr)
Orden
Carnivora (Rovdyr)
Familie
Canidae (Hundedyr)
Slekt
Canis
Art
Canis lupus
Engelsk navn
Gray Wolf
Trenger du hjelp?