Fisker

En typisk fisk puster med gjeller, har skjellkledt kropp, finner til å styre med og er vekselvarm.

De fleste arter lever enten i ferskvann eller i havet, men noen få vandrer mellom begge miljøer. Fisker har flere typer skjell, som består av ulike typer materialer.

Fisk samler informasjon om omgivelsene ved hjelp av sanser som også fins hos andre dyr - syn, hørsel, følesans, smak og lukt. Men fisker har i tillegg noen helt unike sanseorganer. De fleste fisker kan registrere lydbølger gjennom vann. Mange fisker er også i stand til å regsitrere elektriske bølger og impulser.

I Dyreparken har vi en rekke fisker. Den mest kjente arten er nok piraja. Men vi har også mange andre spennende fisker som f.eks. scalare, sølvarowana, skivetetra, sjokoladeciklide, royal pleco, plectomus, pacu, oscar, gullvederbuk og blå ahli. Blant mange andre...

Trenger du hjelp?