Aktivitetsvert (fra 18 år)

I Dyreparken har vi aktiviteter for store og små. Aktivitetsvertene skal gi gjestene en god opplevelse når de f.eks. tar seg en tur i heksehuset, bilbanen eller traktorslepa.

Arbeidsoppgaver:
Som aktivitetsvert skal du betjene og legge forholdene til rette for gjestene på de aktivitetene du får operatøransvar for. Noen steder er det kun èn aktivitetsvert, andre steder jobber flere sammen av sikkerhetsmessige årsaker. Service og fokus på sikkerhet er veldig viktig. Det kreves derfor at de ansatte er ansvarlige, oppmerksomme og har stor respekt for regelverket. Du skal samtidig sørge for at gjestene trives, og du må like å omgås barn.

Arbeidstid:
Vaktene har en varighet på 5-9 timer per dag, og man rullerer mellom de ulike grupper av aktiviteter, og vil dermed få flere arbeidsoppgaver. 

Formelle krav:
- Fylt 18 år

Ønskede kvalifikasjoner:
- Humørfylt
- Nøyaktig og punktlig
- Kunne opprettholde god konsentrasjon
- God fokus på sikkerhet også i hektiske situasjoner
- Lyst og interesse for å skape en god stemning blant barn og voksne

Trenger du hjelp?